Как възникват кръвните групи и техните особености?

В кратката си история от около 200-300 000 години, нашият вид живее в непрекъснато променяща се среда. През годините човешкият род е бил принуден да приспособява начина си на хранене към променящите се условия. Всяка нова среда изисквала приспособяване на храносмилателната и имунната система, това е било необходимо и важно условие за физическото оцеляване на вида и за укрепването и адаптацията на организма. Тези промени са отразени в развитието на кръвните групи, които изглежда са се формирали в критични моменти от човешкото развитие:

  • Изкачване на човешките същества до върха на хранителната верига (еволюция на кръвна група 0 до най-високата й изява);
  • Промяната от скитническия начин на живот на ловци към по-уседнал, земеделски начин на живот (появата на кръвна група А);
  • Сливането и миграцията на племената от родината – Африка, към Европа, Азия и Америка (развитието на кръвна група Б);
  • Новото смесване на различните кръвни групи (появата на кръвна група АБ).
кръвни групи история

Всяка кръвна група съдържа генетично послание от начина на хранене и поведение на предците ни.

Въпреки, че са изминали хилядолетия от най-ранните исторически времена, много от характерните черти на предците ни все още имат силено влияние върху особеностите на организмите ни.

Ако знаем към какво ни предразполага това влияние, ще разберем логиката, която изисква различен начин на хранене за отделните кръвни групи. Връзката между кръвните групи и различни видове заболявани е открита още през 1900 г.¹. Тази връзка допълнително подкрепя тезата, че за всяка кръвна група е необходим различен подход при формиране на хранителни режими и предписания за лечение.

Расови различния, основани върху цвят на кожата, етнически обичаи, културни корени или родина, не са достатъчно основателни критерии, по които да отличаваме хората едни от други.

Ние, представителите на човешкия род, имаме много повече общо помежду си, от колкото изобщо подозираме. Потенциално всички ние сме кръвни братя и сестри.

Важно е да не забравяме факта, че генетичните характеристики в живота на нашите предци съществуват в кръвта ни и до днес.

различни раси
  •  КРЪВНА ГРУПА | О |: най-стара и основна кръвна група, оцеляла на върха на хранителната верига, със силна, но не толкова съвършена имунна система с желание и способност да унищожи всеки, приятел или враг.
  • КРЪВНА ГРУПА | А |: на първите преселници, мигрирали за да се приспособят към земеделски начин на живот и хранене… с по-развито чувство към сътрудничество.
  •  КРЪВНА ГРУПА | Б |: на асимилатора, приспособяващ се към нови климатични условия и смесване на населението, представящ стремежа на природата запази равновесие между умственото натоварване и потребностите на имунната система.
  • КРЪВНА ГРУПА | АБ |: деликатен потомък на рядко смесване между толерантната кръвна група А и някога окачествявана като варварска, но балансирана кръвна група Б.

Как се разпределя населението на планетата според своите кръвни групи?

 

Най-старата кръвна група | O | съставлява над 45% от световната популация, като в Латинска Америка населението с кръвна група | O | съставлява над 70% процента от цялата популация. В Европа тази група е малко на 40% и с приблизително равни проценти спрямо следващата възникнала кръвна група | A |. В света хората с кръвна група | A | са около 38% – 40%.
Кръвна група | Б | се среща сред около 10% – 11% от глобалното население. Интересното е, че тази кръвна група се среща изключително често в редица страни от далечния изток. В Индия населението с кръвна група | Б | наброява над 40%, подобни са процентите и във Виетнам.
Най-новата кръвна група | АБ | е и най-рядко срещаната в света, тя съставлява между 3% и 5% от световната популация.

Източник: Statista.com

кръвни групи

КАТО ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ “СТЪПАЛА” В ЕВОЛЮЦИЯТА НА НАШИЯ СВЯТ, МИКРОВОДОРАСЛИТЕ СПИРУЛИНА ОКАЗВАТ ПОЛЕЗНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВСЯКА ЕДНА ОТ 4те КРЪВНИ ГРУПИ!  


ГОРДИ СМЕ, ЧЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРОДУКТИ ОТ СПИРУЛИНА В ПОЛЗА НА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!

свежа спирулина

СВЕЖА СПИРУЛИНА
ALPHYCA®

33.90 лв.Добавяне в количката

Спирулина за силен имунитет

СПИРУФЕР ВИРАЛ
ALPHYCA®

19.90 лв.Добавяне в количката

Спирулина в симбиоаза с пробиотициАлгобиотик

АЛГОБИОТИК – ПРОБИОТИК
ALPHYCA®

19.90 лв.Добавяне в количката

Консултирай се с нашите специалисти на тел: 0877991179

гаранция за качество, качествен продукт

Гаранция за удовлетвореност за всеки продукт!
Уверени сме в качеството на продуктите, които създаваме и техните ползи за Вас. 
Ако Вие не сте удовлетворени от приема на наш продукт, гарантираме Ви 100% връщане на цялата сума, която сте заплатили. 

Източници:

(1) Биохимия на кръвната група и човешките заболявания: Blood Type Biochemistry and Human Disease – PMC (nih.gov)

Leave a Reply