Имам наблюдения от няколко месеца над Алгоглобина …

Имам наблюдения от няколко месеца над Алгоглобина, не е просто реклама, а наистина работи продукта.
И Алгобиотика също.