Повече от година използвам Алгоглобин…

Повече от година използвам Алгоглобин, понеже от време на време имам нисък хемоглобин. Чувствам се по-добре когато го приемам и за това си го поръчвам редовно.