Общи Условия

Общи условия за ползване на spirulina.bg

Моля, преди използването на сайта да ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия.

С всяко Ваше пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани чрез него стоки или услуги, Вие приемате и се обвързвате с клаузите на настоящото споразумение, при което възникналите между Вас и “Алгае България” ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.
Моля да имате предвид, че не би следвало да продължавате използването на сайта, ако не сте съгласни с изложените тук Общи условия.

Общи условия
“Алгае България” ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 201946639 и адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ул.“Евлоги Георгиев“ № 72, ап.17.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от “Алгае България” ООД, има информационен и комерсиален характер. Достоверността и точността на представената информация са гарантирани, доколкото тя изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.
С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, заинтересованите лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, чрез формата за контакт в сайта или на тел. 0877 991 179.
“Алгае България” ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Отговорност
Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с всяка, предоставена Ви от сайта информация, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите, които не са произведени от „Алгае България“ ООД е представена единствено като листовка за начина им на използване, предоставена от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на “Алгае България” ООД. Информацията, получена от сайта по какъвто и да е начин не препоръчва и не би следвало да се третира като насърчаваща прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. Въпреки отговорността и контрола, който прилагаме върху съдържанието на сайта, не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и тя да е такава.
“Алгае България” ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. “Алгае България” ООД не изключва възможността за грешки, пропуски, неактивност на сайта, закъснение и загуба на данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.
“Алгае България” ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата се окаже неактуална за съвременното ниво на развитие на науката.

Авторски права
Материалът публикуван в сайта на “Алгае България” ООД не може да бъде копиран, разпространяван, възпроизвеждан, обработван или препращан в каквато и да е форма, без разрешение на “Алгае България” ООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. “Алгае България” ООД забранява публикуване на части от сайта или на цяло копие от него. 

Защита на личните данни
В базата данни на “Алгае България” ООД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да удостоверим достъпа Ви до сайта или за изследване на потребителското преживяване и мнение и подобряване качеството на обслужването. Задължени сме да не предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен в случаите, когато законът го изисква.

Предоставяне на информация за здравни грижи
Предоставената в сайта информация за здравни грижи, описва общите принципи, и в никакъв случай не е предназначена като инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се експлоатира и тълкува като такава.
Предоставената информация не представлява медицинска консултация. Същата не е ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества медицинската консултация, диагностика или лечение от квалифициран лекар. Тя е с чисто справочен характер и единствената и цел е да Ви осигури още един източник на информация. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА КЪМ ПРАВОСПОСОБЕН И КВАЛИФИЦИРАН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна и същата следва да се проверява чрез квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.
Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или настъпили вреди, в резултат от използване съдържанието на сайта.

За сайта
“Алгае България” ООД си запазва правото да коригира по всяко време евентуални неточности, грешки или пропуски в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за коректността, точността, надеждността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции, които не са обект на нашето собствено производство. Ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.
Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.
Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на актуалност и точност в предоставяната информация за да сме максимално полезни за Потребителя.

Търговска марка и авторски права
Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Регистрация
Електронният магазин на “Алгае България” ООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и/или услугите, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура, телефон за контакт, както и валиден адрес и e-mail адрес.

Поверителност на личните данни
Личните данни, получени от “Алгае България” ООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, регулярно изпращане на информация, свързана с промяна в статуса на поръчки на Потребителя, информационен бюлетин, който евентуално може да представлява интерес за него и други подобни. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
Регистрацията на всеки потребител и събраните от „Алгае България“ ООД лични данни за него могат да бъдат премахнати от базата на сайта по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на office@
spirulina.bg.
“Алгае България” ООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:
Име
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща

Информация за търговците и юридическите лица – нетърговци:
Фирма
Данни за търговците и юридическите лица – нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни “Алгае България” ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/или услугите, предлагани от “Алгае България” ООД.

Сигурност на личните данни
Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят трябва да уведоми “Алгае България” ООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
“Алгае България” ООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефон за контакт, електронна поща. “Алгае България” ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Електронният магазин на “Алгае България” EООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Срок на доставка
Обикновено времето за доставка не надвишава 2 работни дни, но в случаите когато предоставяме на своите клиенти абсолютно свеж продукт (жива суперхрана като Свежа Спирулина) доставките са съобразени с графика за добив и преработка. При заявка ще получите потвърждение по телефон за дата на доставката. 

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:
Липса на наличност на поръчаната стока;
Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, “Алгае България” ООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

Стойност на доставката на територията на България
Стойността на доставката е

 до офис или до адрес на клиента с Лео експрес. За доставка до офис на ЕКОНТ се доплаща 2лв.

Начини на плащане
Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти.
Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Използваме метод за плащане „Наложен Платеж“. Заплащате в брой стойността на вашата поръчка на куриера в момента на доставката.

Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:
Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез нарочно писмено изявление на office@spirulina.bg.
Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.
Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, 14 дневния срок започва да тече от деня на приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят ни е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.
В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на нашия е-mail адрес: office@spirulina.bg.
Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.
В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й, причинена от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране и състояние.
При неизпълнение на тези условия, “Алгае България” ООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, “Алгае България” ООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.
Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:
– доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
Напомняме Ви, че за продаваните от нас стоки е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;

Разглеждане на жалби
На посочените адреси за комуникация, можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и правите препоръки, с цел подобряване на обслужването.
Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.
Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки.

Информация за “бисквитките” за потребителите:
Използваме “бисквитки”, за да подобрим използването на сайта от нашите посетители.
Бисквитките са малки файлове, представляващи низ от букви и цифри, поставени на Вашето устройство от сървърите на уеб страницата. Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от другите потребители.
Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп до Вашия харддиск. Ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.
Информацията, генерирана чрез бисквитки на сайта, може да бъде използвана за различни цели, включително:
Абсолютно необходими:
Тези бисквитки са необходими, за да се движите из сайта и да използвате неговите функционалности, като например да посещавате защитени зони на уебсайта или да добавяте продукти в пазарска количка. На практика те идентифицират съответния потребител.
За подобряване на производителността:
Тези бисквитки събират информация за това как потребителите използват уебсайта, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се използват, за да подобрят работата на сайта в негови бъдещи версии.
За подобряване на функционалността:
Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запомни изборите, които правите като например име на потребител, език или регион, в който сте и предоставят подобрено персонализирано посещение на уебсайта.
За таргетиране или реклама:
Тези бисквитки се използват, за да Ви покажат най-подходящото съдържание за Вас и Вашите интереси.