Условия за поверителност

Декларация за поверителност и общи правила за съхранение и работа с лични данни

Сайтът  spirulina.bg е собственост и се управлява от Алгае България ООД. Алгае България ООД, с регистрация град Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 72 , ЕИК 201946639  осъзнава изключителната важност на поверителността, сигурността и защитата на личните данни на клиенти и партньори. Чрез въвеждане на стриктни и последователни политики и правила ние се стремим да осигурим защита на всички наши дейности.

Общи положения

Тази Декларация за поверителност описва как  Алгае България ООД като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на уеб сайта spirulina.bg във връзка с услугите, които предоставя.

Тази Декларация за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на spirulina.bg на поверителност при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на Ваши лични данни, включително информация, която се събира чрез Вашата активност онлайн.

Тази Декларация за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта spirulina.bg за Ваше удобство и информация.

 

Съгласие

Чрез използването на spirulina.bg Вие се съгласявате със събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на Вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.

 

Дефиниции

Лични данни – “Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, психическата, умствената, икономическата или културната идентичност на лицето.”

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

 

Лични данни, събирани чрез spirulina.bg

Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате spirulina.bg. Но уеб сайтът spirulina.bg може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. Spirulina.bg събира лични Вашите лични данни, като спазва принципа на законосъобразност и прозрачност. Предприемаме разумни действия, за да гарантираме, че личните данни са точни, пълни и актуални. Spirulina.bg събира следните лични данни, които Вие ни предоставяте, докато използвате портала:

– име;

– адрес;

– телефонен номер за контакт;

– електронна поща.

За фирми – търговци и юридически лица – нетърговци:

– име;

– адрес;

– телефонен номер за контакт;

– електронна поща;

– адресна регистрация;

– ЕИК;

– БУЛСТАТ;

– идентификационен номер по ЗДДС.

Spirulina.bg не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

Нелични данни и „бисквитки“, събиране чрез spirulina.bg

Ние събираме и информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни – това може да бъде Ваше потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, както и други общи данни. За да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата използваме „бисквитки“ (cookies) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и не съхраняваме индивидуални „бисквитки“. Имаме достъп само до обобщена информация за „бисквитки“ за функционални цели.

Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта без да се налага всеки път да въвеждате потребителското си име и да добавяте продукти към вашия списък за пазаруване между две посещения, ако сделката не е завършена в предишното посещение.  Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация. С други думи, бисквитките са идентифициране на вашия компютър, но не и на лицето. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитка, можете да конфигурирате вашия браузър – ако браузърът ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на определено съдържание и/или на осъществяване на разплащане чрез сайта.

Можем да споделяме с трети страни информация, която включва:

– брой посещения;

– брой посетители на всяка страница;

– имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите;

– друга справочна и/или аналитична информация, която може да послужи за по-качествено обслужване.

Право за промяна на лични данни

Вие имате право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. Ние Ви предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“), които сте споделили с нас.  Ако желаете да бъде изтрита ваша лична информация, моля, пишете ни на имейл адрес office@spirulina.bg с изрично уточнение за вашите желания. Ако личните данни касаят търговска активност, по която вие сте били страна,  ние ще запазим данните ви в точния срок, изискван от регулиращите институции.

 

Цели, за които използваме Вашите лични данни

spirulina.bg използва Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събиране след Вашето изрично съгласие, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.

Целите, с които spirulina.bg събира и обработва лични данни, са:

– за да отговорим на Ваши запитвания;

– за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;

– за да подобрим качеството на нашите услуги;

– за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили

– за да осигурим ефективно обслужване на нашите посетители;

– за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;

– за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;

– за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта;

– за да подобрим съдържанието и функционалността на платформата ни;

– за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;

– за подобряване на нашите услуги;

– за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;

– за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента и  за целите на директния маркетинг чрез електронна поща или по телефона като целта е провеждане на  проучване и информиране или получаване на обратна информация за предстоящи продукти, услуги и/или промоции. При изпратено на сайта запитване за продукт е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане. С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, лична информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от клиента.

Политики и практики за защита на личните данни

За да защитим личните данни от неупълномощена употреба, разкриване, промяна или унищожаване, ние прилагаме строги стандарти за технологична и оперативна сигурност за защита на информацията в собствената си дейност. Алгае България ООД взима правни и технически мерки за защита на Вашите лични данни в съответствие с Регламента за защита на личните данни.

 

Срокове на съхранение на лични данни

spirulina.bg съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия.

 

Предоставяне на лични данни на трети страни

Осъзнаваме отговорността, която носим, при пренос на лични данни към трети страни. Споделяме лични данни само при условие, че третите страни имат задължението да осигурят адекватни нива на защита. Ние им забраняваме да използват информацията, свързана с личните данни за техни собствени цели или за техни собствени маркетингови дейности.

Алгае България ООД си запазва правото да разкрива лична информация за Вас, когато вярваме, че законът го изисква или в отговор на правоприлагащи органи във връзка с наказателно или административно разследване.

Spirulina.bg предоставя лични данни (име, телефонен номер за връзка, адрес за доставка) на куриерска фирма, която извършва доставка на продукти, поръчани през spirulina.bg.

 

Връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на spirulina.bg, можете да се обърнете към имейл адрес office@spirulina.bg.

 

Защита на личната неприкосновеност на деца

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Сайтът spirulina.bg не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 14-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 14-годишна възраст.

 

Възможни промени по тази Декларация за поверителност

Възможно е Алгае България ООД да направи промени в тази Декларация за поверителност във връзка с промени в закона, както и при промени в начина на събирането и използването на Вашите лични данни. Ако направим промени, те ще бъдат отразени в тази Декларация за поверителност и датата на тези промени ще бъде упомената в началото на документа. За тази цел трябва да преглеждате Декларацията за поверителност, за да сте информирани за актуалните практики. Ако използвате сайта след датата на влизане на измененията, ще се приема, че сте съгласни с всички изменения в тази Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с някое от измененията, прекратете използването на сайта.

Тази Декларация за поверителност е променена на 23.05.2018г.