Спирулина и радиационни лъчения

В съвременния свят сме подложени на разнообразни лъчения ежедневно – клетъчни телефони, Wi-Fi мрежи, bluetooth устройства, многобройни радио-сигнали и куп други безконтактни технологии, които пренасят енергия през пространството, минавайки през телата ни не без последици за нас самите.

За щастие суперхраните и по-специални спирулина имат свойството да оказват детоксикиращ ефект върху организма.

Направени са изследвания върху животни, които показват, че етанолов екстракт от спирулина индуцира значително намаляване на вредите върху клетките на костния мозък от гама лъчение. Това най-вероятно се дължи на ДНК-стабилизиращия ефект на някои от компонентите. Оказва се, че екстрактът от спирулина защитава и човешките стволови клетки.
Когато се добави фикоцианин в храната на животни, изложени на рентгеново лъчение, той блокира инхибирането на някои метаболитни процеси и стресът от лъчението се намалява.
Освен това е доказано, че сулфатният полизахарид, който се съдържа в спирулината спомага за защита от радиация. Ползите от спирулината върху деца, жертви на чернобилската авария, също са документирани. Децата от Чернобил основно са пострадали при консумация на радиационно отровени храни, отглеждани върху радиоактивна почва. Техният костен мозък е бил повреден, което е довело до имунодефицит и невъзможност да произвежда нормално червени и бели кръвни клетки. Въпросните деца страдат от анемия или алергични реакции. Изследвания, проведени в института по радиационна медицина в Минск, Беларус (1990-1991) показват, че приемът на спирулина (5гр. на ден за поне 20 дни) води до намаляване на отделената в урината радиоактивност с 50%, а Т-клетъчните супресори и полезните хормони се повишават.
Доклад от 1993 г. показва, че спирулината води до намаляване на радиационната доза в храни, замърсени с радионуклеиди, стронций-90 и цезий-137. Министерството на здравеопазването в Беларус стига до изводът, че спирулината помага за изчистването от радионуклеидите от човешкото тяло без да има странични ефекти. Министерството обявява консумацията на спирулина за препоръчително при лечение на хора, подложени на радиационно въздействие.
През 1994 година е създаден руски патент за използване на спирулина като храна за намаляване на алергичните реакции от лъчева болест. Патентът е създаден на базата на изследване на 270 деца, живеещи в силно радиоактивни райони. Те са имали хронична лъчева болест и повишени нива на имуноглобулин IgE. При прием на 5 грама спирулина в продължение на 45 дни се наблюдава понижаване на нивата на IgE в кръвта. Изследванията продължават и през 1999г. в Беларус. Тогава те показват нормализиране на окислението на липидния пероксид и детоксикиращ ефект от спирулина при деца и тийнейджъри. Някои от полезните свойства на спирулината при борба с радиацията се дължат на способността й да се свързва с тежките метали и радиоизотопите чрез протеините и полизахаридните компоненти в състава й.

Leave a Reply