Спирулина – началото

Какво представлява Спирулина?

Спирулина е преди всичко една вълнуваща история. Това е историята на зараждането на живота преди милиарди години, на концентрираната в биомаса слънчева енергия, която е в основата на хранителната пирамида. Спирулина ни разкрива преобразуването на една планета вследствие на кислорода, на симбиозата в полза на съвместното съществуване на различни организми. Спирулина е историята проследяваща „нишката на живота“, от времето на „първичния океан“, в който той се е зародил, през нашите дни, до бъдещето на човечеството принадлежащо на звездите и космоса. Спирулина е също така каузата срещу недохранването и световния глад – микроводорасли предоставящи решение без аналог като пълноценност на състава, икономическа и природо-съобразност на култивацията. Спирулина е вълнуващата история на милиарди години еволюция на природа, съдържание и функция опаковани в една малка спирала – това синьо-зелено микроводорасло трансформира планети и същества през времето, в името на полезното настояще и бъдеще.
Ние бяхме впечатлени от тази история – нека Ви разкажем повече за нея и спирулина!

Спирулина и еволюция

Спирулина е общото наименование на вид синьо-зелени микроводорасли, популярни още и като синьо-зелени алги. Това са древни микроорганизми от рода на цианобактериите, оформени като малки спирали, откъдето идва и тяхното име – спирулина. Тези невероятни микроводорасли са в основата на еволюцията на живота такъв, какъвто го познаваме днес.
Преди милиарди години, в първичния океан, именно синьо-зелените микроводорасли са първите фотосинтезиращи микроорганизми, които започват да отделят кислород и да оформят земната атмосфера. Впоследствие те дават началото на първите фотосинтезиращи растения и в крайна сметка, насищайки атмосферата с кислород, предопределят доминантния кислородозависим начин на живот на болшинството от организмите на нашата планета днес. Цианобактериите, подобни на спирулина, не само произвеждат кислорода на земята, но и стават част от структурата на всяка жива дишаща клетка на планетата. Този процес на съвместно съжителство се нарича ендосимбиоза и дава началото на хлоропластите при растенията и на митохондриите при животните. Да, звучи невероятно, но тези ключови за живота клетъчни органели всъщност произхождат от древни цианобактерии като спирулина, заживели в синхрон и симбиоза във всяка една жива, зависеща от кислорода форма на живот на земята, включително човека! Синьо-зелените микроводорасли са първите фотосинтезиращи организми на планетата и като такива са най-преките трансформатори на слънчевата енергия в органична биомаса, т.е. те са първичната „слънчева храна“ в основата на хранителната пирамида, далеч преди възникването на растенията. Ако има първо стъпало от фундамента на живота такъв, какъвто го познаваме днес, това биха били синьо-зелените микроводорасли като спирулина.
Тераформинг (Terraforming) е термин употребяван за преобразуването на планети в годни за човешко обитаване места. Историята на синьо-зелените микроводорасли като спирулина, образували кислорода в земната атмосфера и дали началото на растенията е не само тераформинг в действие. Ендосимбиозата между цианобактерии и други клетки прави живота възможен в нашата кислородна среда. Митохондриите и клетъчното дишане при човека също са наследник на тази случила се преди милиарди години еволюционна стъпка. Ако използваме игра на думи, това всъщност е “Human-forming” в действие.
Различни древни култури в Африка, Централна Америка и Азия са познавали уникалните свойства на спирулина и са я използвали в продължение на векове като пълноценна хранителна добавка и средство за укрепване на организма при различни състояния.
Микроводораслите спирулина са преоткрити за съвременния свят в средата на миналия век от френски изследователи проучващи племената около езерото Чад в Африка. Учените установяват, че въпреки изключително бедния, с много лишения и липси на основни пълноценни храни начин на живот, хората от племето Канембу имат несъответстващ на режима им на хранене необичайно висок тонус, енергия и здраве. Установява се, че голяма част от ежедневното меню на това племе се състои от микроводорасли спирулина, които те събират от близки водоеми, сушат и включват целогодишно под някаква форма на добавка в храната си. По-нататъшните научни анализи на спирулина разкриват причината – тези синьо-зелени микроводорасли имат невероятен състав, без аналог по отношение на пълноценни нутриенти, многообразие на биологично активни вещества и усвояемост на съдържанието.

Масово разпространената сушена спирулина на прах е питателен продукт с концентрирано протеиново съдържание в сухата маса, притежаващ относително дълъг срок на годност и без специални изисквания за съхранение. Тази форма на сухата биомаса от спирулина се постига обикновено чрез високотемпературно спрей сушене до 200°C и това за съжаление има своя негативен ефект върху тези невероятни микроводорасли. Поради високотемпературното сушене, сухата спирулина на прах е с много по-ниска биологична активност на всички други, не по-малко важни от протеина, температурно чувствителни фитонутриенти като фикоцианин, множеството антиоксиданти, витамини и различните термолабилни биологично активни вещества. „Свежа Спирулина“ от Алгае България е уникална хранителна добавка от живи синьо-зелени микроводорасли спирулина с много повече добавена стойност като съдържание и смисъл – това е живо средство за укрепване на Здравето, при което са съхранени на 100% биологично активните форми на всички ценни фитонутриенти, не само на протеините. Какво бихте предпочели – свежи, пресни ягоди или сушения им аналог?
Освен това Свежа Спирулина е паста с неутрален вкус и мирис, която може лесно да се добави към ежедневното меню под формата на смути, дип, просто разбъркана със сок и др.

спирулина, spirulina, прясна спирулина, жива суперхрана

Ние можем да Ви осигурим Свежа Спирулина на най-добрата цена, а от вас е желанието за повече здраве и бодър дух!

 

33.90 лв.Добавяне в количката

Leave a Reply